Lessons/Tabs are sorted alphabetically.

Tab Vault

PROBLEM WITH THIS TAB?   VIEW FULL SCREEN   PRINT

Het Soldaatje

Zangeres Zonder Naam
Het Soldaatje by Zangeres Zonder Naam
     Het Soldaatje 


C
Al in de stad van Wenen,
        G7
ja in die grote stad
   C        Dm
daar heeft 'n jong soldaatje
  C    G7  C
zoveel plezier gehad
   C        Dm
daar heeft 'n jong soldaatje 
  C   G7   C
zoveel plezier gehad


C
Hij wilde deserteren
           G7 
hij deed 't voor zijn Mien
  C        Dm  
om haar nog eens te spreken
  C    G7   C  
om haar nog eens te zien - bis


C  
Maar oh wat trof dat vreeslijk
            G7 
want plotseling kwam de wacht
  C      Dm  
die hebben hem gevangen
  C    G7    C   
en naar 't schavot gebracht - bis


C
't soldaatje moest nu sterven
          G7
moest sterven nu de dood
   C       Dm
voor hem was geen genade
  C    G7       C
het was de koning die 't gebood - bis


C
Zijn schat ging naar de koning
          G7 
laat mijn soldaatje vrij
  C         Dm
Ik wil hem graag voor altijd
   C   G7    C    
voor altijd weer bij mij - bis


C
Ik zal u vier raadsels geven
         G7   
en als u die dan raadt
   C     Dm 
bent u nog hedenmorgen
  C    G7  C
voorgoed bij uw soldaat - bis


C
Zeg mij wat is een koning
         G7
'n koning zonder land
  C       Dm 
zeg mij wat is 't water
  C   G7   C
't water zonder zand - bisC 
De koning op een speelkaart
           G7
is een koning zonder land
  C       G7
De tranen in mijn ogen
  C     G7   C
zijn 't water zonder zand - bisC
Zeg mij wat is de sleutel
          G7
die op alle sloten past
  C       Dm  
zeg mij wat is een spiegel
  C    G7   C
een spiegel zonder glas ? - bisC
Het geld dat is de sleutel
          G7 
die op alle sloten past
  C       Dm 
een hart vol ware liefde 
    C    G7   C 
is een spiegel zonder glas - bis


C
't soldaatje kreeg genade
           G7
't soldaatje kreeg pardon
 C      Dm  
omdat 't lieve meisje
  C    G7  C
die raadsels raden kon - bisC     
zo redde zij haar liev'ling
        G7
al van 'n wisse dood
  C       Dm 
was dat geen ware liefde
   C    G7   C 
die 't meisje aan hem bood - bis


------------
Want More Free Lessons?

Browse through the Archive!

PROBLEM WITH THIS TAB? | VIEW FULL SCREEN | PRINT

LinkShare_300x250CheapOair.com